2012-04-27 13:11 #0 av: Annisangel

Jo, det är inte så allvarligt som det låter. Jag är med i en skrivarkurs och nu har vi fått i uppgift att göra intervju, jag tänkte mig en lite annorlunda form, när jag skriver så här på forum, så man är ju anonym och så om man vill förstås (pma annars)!

Så det skulle vara kul om det finns någon som vill! Eftersom jag har barn själv, så kändes det ganska logiskt att det har med barn att göra!

Tack på förhand!Kyss

-----------------------------------------------------------------------

Intervju-frågor

  1. Vad innebär det för dig att vara förälder?
  2. Hur tycker du att du hjälper till med ditt barns utveckling?
  3. Vad anser du om barns inlärningsförmåga?
  4. I vilken ålder tycker du att barn har lättast att lära?
  5. Vad gör ditt barn när det är själv?
  6. Vad tycker du är en normal dygnsrytm, fungerar det för dig/er?
  7. Vad är bäst med att ha barn?
  8. Fostring, hur och vad anser du är viktigt att ditt barn får med sig i livet?
  9. Övrigt - som du bara vill få med!!

-----------------------------------------------------------------