2011-12-13 15:10 #0 av: AnnaLundin

Konsumentverket har undersökt ett antal lekland för att kolla hur säkerheten ser ut. På samtliga undersökta lekland fanns det t.ex risk för strypning och även andra risker.

Konsumentverket är också kritiskt till att många lekland säger att "all lek sker på egen risk". Enligt myndigheten kan företagen inte friskriva sig från ansvar på detta sätt.

Läs mer här: http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2011/Allvarliga-sakerhetsbrister-hos-lekland/