2008-05-10 20:41 #0 av: Elisabeth-J

Unicef Sverige har startat en katastrofinsamling till barnen i Burma. De är på plats i katastofområdet med 130 personer.
Postgiro 90 20 01 - 7, bankgiro 902 - 0017. Märk talongen "Burma". Man kan också skänka direkt via hemsidan. Ge ditt bidrag till Unicef här. Länken öppnas i nytt fönsterMan kan även skänka 50 kr till UNICEF genom att SMS:a ordet LIV till 72900.

http://www.expressen.se/administration/1.1153481/sa-har-kan-du-hjalpa-barnen-i-burmaLänken öppnas i nytt fönster