2007-06-05 14:27 #0 av: lisette

I denna artikel handlar det om åldern sju till 15 månader. Barnet har börjat bli mer medveten om sig själv och omgivningen. Många tycker att det är då barnen börjar bli roliga.

Vid sju till åtta månaders ålder:

 • barnet kan ta sig fram genom att hasa sig fram på magen, eller så kan det skjuta sig bakåt. vissa ålar sig framåt på sina armbågar.
 • nu känner man igen kända och okända och låter folk veta detta!
 • tar fatt i sina fötter och leker med dem.
 • barnet är frikostig och vill ge dig saker, men vill inte släppa dem.
 • skorpor och kex är gott, de kan man hålla själv.
 • reaktion på sitt namn och vill ha uppmärksamhet.
Nio till elva månader:
 • akrobatik utförs genom att stå på händer och knän. barnet kan sätta sig upp från liggande ställning. kan stå genom att stötta sig. ålar, kryper eller tar sig fram på annat bra sätt.
 • barnet leter efter sina leksaker.
 • peka och trycka har man lärt sig nu. vinkar och klappar gör barnet gärna. kan plocka upp små föremål. barnet griper efter skeden när det blir matat.
 • förstår fler och fler ord och använder sig av rösten för att få uppmärksamhet eller hjälp att få tag i något.
När man är 12-15 månader:
 • då bör barnet kunna gå med stöd av t.ex. möbler för att sedan släppa och ta sina första stappliga steg. barnet sätter sig ner, står utan stöd. kryper uppför trappor om tillfälle ges.
 • böcker är bra, där känner man igen saker nu.
 • två leksaker kan hållas i en hand.
 • strumpor och vantar dras gärna av eftersom barnet kan det nu. dricka ur mugg är roligt.
 • de första orden kan komma. ökar sitt ordförråd med upp till tre ord per månad.

Av: lisette

Datum för publicering

 • 2007-06-12