2007-08-10 02:29 #0 av: AnnaLundin

Det finns ett antal infektionssjukdomar som man benämner "barnsjukdomar", eftersom det oftast är barn som insjuknar när epidemierna kommer. Sjukdomarna ger livslång immunitet, därför är det ovanligt att vuxna drabbas.

De sjukdomar vi av tradition kallar för barnsjukdomar är

  • vattkoppor
  • mässling
  • röda hund
  • påssjuka
  • scharlakansfeber

På senare år har listan utökats med

  • tredagarsfeber
  • hand-fot-munsjukan

Mässling, Påssjuka och Röda Hund är idag ovanliga i Sverige, eftersom de flesta barn vaccineras mot dem vid 18 månaders och 12 års ålder.
(denna vaccination har varit omdebatterad, men det finns ingen tillgänglig forskning som indikerar några ökade risker.)

Här nedanför är en kort sammanfattning om varje sjukdom. 

----------------------------------------

Vattkoppor (herpes zoster)

Symptom: Kliande, röda blåsor över hela kroppen.

Behandling: Lindra klådan. En dusch kan vara skönt, men undvik att bada eftersom smittan kan spridas via badvattnet

Smittorisk: Sjukdomen smittar redan innan den visar sig och kan fortsätta smitta tills den sista blåsan har torkat in och skorpan har fallit av. Barnen bör hållas hemma tills alla skorpor har fallit av och såren inte längre vätskar sig.

Inkubationstiden: upp till två veckor.

Kikhosta (pertussis)

Symptom: Långvariga hostanfall som följs av en kippande andning. Kan även leda till kräkningar. Hostanfallen kommer oftast nattetid.
Det händer att spädbarn svimmar pga syrebrist vid dessa hostattacker, de brukar dock kvickna till efter ett par sekunder.

Behandling: Frisk luft är viktigt och små, täta mål mat är bättre än få stora på grund av risken för kräkningar.

Smittorisk: Smittar särskilt den första veckan då patienten fortfarande är förkyld. Smittan minskar sedan de kommande 5-7 veckorna. Man bör undvika all kontakt med barn under 1 år.

Inkubationstiden: 10-14 dagar.

Röda hund (rubella)

Symptom: Röda prickar på kinderna som ofta smälter ihop. Kan förekomma både på kinder, näsa, armar, lår och rumpa. Kan hålla på i upp till 2 veckor, ger sällan feber. Drabbar särskilt barn från 4 till 12 år.
Sjukdomen är sällsynt i Sverige idag eftersom i princip alla barn vaccineras, vid 18 månader och 12 års ålder.

Behandling: Ingen, den går över av sig själv.

Smittorisk: Gravida ska helst undvika att komma i kontakt med barn som har röda hund eftersom sjukdomen kan orsaka missbildning på fostret och/eller missfall.
Kontakta läkare om du är gravid och någon i din närhet drabbas av Röda Hund

Inkubationstid: ca 15-21 dagar

3-dagarsfeber (exantema subitum)

Symptom: Hög feber i 3 dagar och därefter ljusröda utslag över hela kroppen när febern försvinner. Drabbar oftast barn under 3 år.

Behandling: Klä av barnet, så att det inte blir för varmt, och kom ihåg att ge det mycket vätska, så att det inte får vätskebrist eller till och med blir intorkat och kanske måste läggas in på sjukhus.

Smittorisk: Hela sjukdomsperioden och 2-3 dagar efter. Undvik kontakt med andra barn under 3 års ålder i denna period.

Inkubationstid: är 10-15 dagar.

Hand-fot-mun-sjukdom (höstblåsor, vestikulös stomatit)

Symptom: Många små blåsor, särskilt i munnen, på fötter och på händer. Kan ge måttlig feber i några dagar.

Behandling: Som vid alla febersjukdomar är det viktigt att barnet får i sig mycket vätska. Det kan också vara en fördel att mosa maten så att den blir lättare att äta när barnet har ont i munnen av blåsorna.

Smittorisk: Sjukdomen smittar så länge det finns blåsor.

Inkubationstid: 2-3 dagar.

Scharlakansfeber (scarlatina)

Symptom: Måttlig till mellanhög feber, ont i halsen och utslag som ofta finns i armhålorna eller i ljumsken. Huden kan ibland fjälla och det förekommer att barnet har sträv tunga med ljusröda prickar. Sjukdomen drabbar oftast barn mellan 5-10 år, spädbarn drabbas inte.

Behandling: Läkaren ordinerar ofta antibiotika. Det är viktigt att man håller barnet hemma och undviker kontakt med andra barn

Smittorisk: De första dagarna, men efter tre dagars behandling med antibiotika är smittorisken i stort sett obefintlig.

Inkubationstid: 3-8 dagar.

 

Mässling (Morbili)

Symptom: feber på omkring 39-40 grader, snuva, hosta, röda ögon och man blir ljuskänslig. Utslag på kroppen efter några dagar.
Kan ge lunginflammation, öroninflammation och även hjärninflammation som komplikation, så kontakta läkare vid minsta misstanke!

Behandling: symptomen behandlas, sjukdomen i sig går inte att behandla.

Smittorisk: från 8 dagar efter det att du själv har smittats, innan sjukdomen har brutit ut, tills utslagen har försvunnit eller minst 5 dagar efter sjukdomsutbrottet. Mässling smittar inte via föremål eller friska personer.

Inkubationstid: 1-2 veckor

Påssjuka (parotit)

Symptom: svullnad i öronspottkörtlarna på ena eller båda sidorna, feber upp till 40 grader. Drabbar även andra körtlar och om det angriper könskörtlarna hos män efter puberteten så finns risk för sterilitet.

Behandling: Vila, det finns ingen medicinsk behandling.

Smittorisk: smittar redan en vecka före insjuknandet.  Smittar via direktkontakt, men är väldigt smittsamt.

Inkubationstid: 2-4 veckor

--------------------------------

Läs gärna mer om dessa sjukdomar via de relaterade länkarna uppe i högerspalten!
De websajterna är min källa till denna artikel.

Relaterade länkar

Av: Anna.Lundin

Datum för publicering

  • 2007-08-09