2007-10-11 03:11 #0 av: lisette

Vi omges dagligen av reklam, våra barn råkar med ut för den. Men, det finns regler för hur våra barn får utsättas för reklamen. Vet du vilka?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam på TV
Ett barn kan inte alltid förstå att meningen med ett reklaminslag är att de ska köpa varan som visas på tv:n.

Av denna anledning så får det inte enligt radio- och TV-lagen förekomma någon reklam över huvudtaget omedelbart före eller efter ett barnprogram.
Barnprogram får inte heller brytas av reklaminslag. Granskningsnämnden för radio och TV ser till att dessa regler följs.

TV-reklam får inte ha som syfte att fånga uppmärksamhet hos barn under 12 år. TV-reklam som strider mot detta förbud anses otillbörlig. Efterlevnaden av bestämmelsen övervakas av KO. Vid bedömningen ska samtliga betydelsefulla omständigheter beaktas, exempelvis vad reklamen handlade om, reklamens utformning och i vilket sammanhang reklamen förekom.

Dessa regler gäller endast för TV4, eftersom TV3 och Kanal 5 inte sänder från Sverige. Då omfattas de inte av barnreklamförbudet. Trots att de inte sänder från Sverige måste barnreklamen i dessa TV-kanaler följa TV-direktivets regler och marknadsföringslagen, alltså- barnreklamen får inte vara vilseledande.

Direktreklam
God praxis inom reklambranchen är att inte sända ut direktreklam till barn under 16 år.

Vad säger Internationella Handelskammaren (ICC) om reklam för barn?

Reklamen får inte utnyttja barns och ungdomars naivitet eller bristande erfarenhet. Inte heller får den underskatta den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att använda en viss produkt.
Man ska förvissa sig om att reklamen inte vilseleder barn och ungdomar om den annonserade produktens verkliga storlek, värde, hållbarhet och prestanda.

Reklamen får inte innehålla formulering i ord/bild som kan medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. Reklamen får inte riskera att förleda barn eller ungdomar att försätta sig i riskfyllda situationer. Den får inte heller ge intryck av att innehav eller användning av en viss produkt ger ett övertag över jämnåriga.

Reklamen får inte undergräva föräldrarnas auktoritet eller ansvar eller innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar att köpa den annonserade produkten åt dem.

Vilket, kan vara nog så svårt. 

Relaterade länkar

Av: lisette

Datum för publicering

  • 2007-10-11